• home slide 1

Natuurspeelplek bij de Galathese Haven

bckgrnd plan

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers Wim Noordzij van Event-Broker, Petra Wevers van KrachtigBuiten en horecaondernemer Hans Bal van paviljoen Sluishaven, presenteerden hun plannen voor een natuurspeeltuin op de schapenweide aan de Mariadijk bij de Galathese Haven, een ideale plek voor dit initiatief. Kees van Wuyckhuyse voorzitter van de stichting schetste de ontwikkeling van de haven die met behulp van o.a Waterpoort, de gemeente Goeree Overflakkee en Hans Bal  een ware facelift heeft ondergaan.  

Natuurlijk Spelen
Bevlogen vertelt Petra Wevers over hutten bouwen, slootje springen, dammetjes in de watergoot bouwen of kunnen klimmen en klauteren. Kinderen moeten worden uitgedaagd om meer naar buiten te gaan, de natuur te beleven in alle seizoenen. Geen traditionele speeltoestellen maar natuurlijk Inrichtingselementen van boomstammen, wilgentenen, keien en biodiverse beplanting word getoond. Een natuurspeelplek waar kinderen kunnen struinen en ravotten, grenzen verleggen en aan kunnen modderen met water en zand. Het ontwerp van Petra Wevers, digitaal verwerkt door BTL, werd door de aanwezigen omarmt en wethouder Arend-Jan van der Vlugt gaf aan dat de gemeente steun zal verlenen aan dit particuliere initiatief met als voorwaarde dat ook het lokale bedrijfsleven hun bijdrage zal leveren.

Bedrijfsleven
Martijn Klem van AMK GWW heeft zijn partners gemobiliseerd om het grondwerk snel te realiseren. Binnen drie weken gaven plaatselijke ondernemers, verenigingen, onderwijs en buurtbewoners hun steun. Wim Noordzij “De respons en medewerking vanuit overheden en bedrijfsleven is ongekend groot” “We voldoen duidelijk aan een behoefte in de huidige samenleving en het gedachtegoed wordt door allerlei partijen onderkend en gesteund”.

Weeghuisje
Ook zal het Weeghuisje  een opknapbeurt ondergaan waarbij ook hier met natuurlijke en gebruikte materialen gewerkt gaat worden. Een bijzonder ontwerp door Kees van Wuyckhuyse zorgt ervoor dat het kinderen verrast en uitdaagt. Tevens zal het huisje gebruikt gaan worden om het cultureel erfgoed en de Galathese Haven als bieten haven onder de aandacht te brengen en in een permanente opstelling getoond worden.

bckgrnd Buutenhuus

Outdoor Sport Spot
Meer plannen op het gebied van sport, recreatie, kunst en cultuur, educatie, scouting, bedrijfs en kinderfeesten en recreatie op en rond het water  werden getoond door derde jaars student van de Hogeschool Rotterdam richting CE sportmarketing en management Nolan Noordzij. The “outdoor sports spot” krijgt mogelijkheden als (midget)voetgolf, Beachsporten, watersportactiviteiten zoals suppen maar ook een drijvend speelvlot en tevens wordt gedacht aan een “doordrijf” (pannekoeken)restaurant,  een soort macdrive voor boten, en een drijvend terras.

Beleving
Nolan geeft aan dat door beleving toe te voegen en kinderen en volwassenen een bijzondere ervaring mee te laten maken Sluishaven een toegevoegde waarde heeft voor zowel bewoners van en toeristen naar het oosten van het eiland. Op deze manier voeg je ook een stuk eilandmarketing toe aan de activiteiten op Sluishaven.

50 dingenboekje
Petra Wevers gaf ook aan dat Buutenplaets een van de locaties wordt van het toekomstige 50-dingenboek dat Stichting GO-Live samen met KrachtigBuiten wil ontwikkelen voor GoereeOverflakkee.
In het boek staan 50 lokale en regionale dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e jaar op je eigen eiland. Vissen in de Kaai, krabben vangen in de Grevelingen, Forten bezoeken maar ook bomen klimmem em kersenpitten spugen.

Onthulling Ontwerp Buutenplaets
Wethouder Arend Jan van der Vlugt gemeente Goeree Overflakkee en Jan Hoogendoorn voorzitter van de stuurgroep Waterpoort onthulden het doek met het ontwerp. Een spannend en uitdagend ontwerp met als uitgangspunten De Zwarte rivierkreeft, de Bietenhaven, en het roeivletje. Onderdelen die belangrijk zijn voor waar de Galathese haven staat en stond.

Image2
Image3
Image1


Participatie
Op de naborrel werd druk en enthousiast gediscussieerd over de kansen en ideeën voor deze geweldige Waterpoort locatie. Soms wilde plannen passeerden de revu. Varierend van een Bootbezorgd.nl Maar dromen mag op de Buutenplaets.

Meedenken en meedoen
Wilt u meedenken, meedoen of bijdragen neem contact op met Wim Noordzij via de social media op Buutenplaets. Heeft u Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid in uw missie en visie staan dan maken wij een maatwerk pakket maar wil u een speelobject maken of adopteren zijn daar ook mogelijkheden voor.

Start werkzaamheden
De eerste werkzaamheden worden half april uitgevoerd met als idee om voor de zomervakantie te openen.  

Social media
We houden u graag via social media op de hoogte.

Facebook /Buutenplaets    Twitter@buutenplaets